Srbija: Godišnje se stvori 2,4 mil. tona čvrstog komunalnog otpada

Srbijanski ministar zaštita okoliša, Goran Trivan, rekao je kako će se Srbija ozbiljnije pozabaviti pitanjima upravljanja otpadom i otpadnim vodama, područjima za koje su potrebne milijarde eura. Postoji i određeni napredak u ovoj djelatnosti jer je Srbija, uz potporu EU, pokrenula dva projekta: Podršku razvoju strateškog okvira u području upravljanja otpadom i Projekt primarnog odvajanja otpada.

Od 2,4 mil. tona otpada čak 800.000 tona se može reciklirati, a cilj novih razvojnih projekta koje pokreće Vlada je da se postotak recikliranja u četiri regije podigne na 15% u roku od dvije godine. Jedan od konkretnih ciljeva je izrada nove Nacionalne strategije upravljanja otpadom koja će predstavljati osnovni dokument za dugoročno upravljanje otpadom. Strategija će se odnositi na period od 2019. do 2024. godine. Planirana je i izrada Nacionalnog plana upravljanja otpadom koji će biti sastavni dio Strategije.Projekt Podrška razvoju strateškog okvira u području upravljanja otpadomsufinancirala je EU u iznosu od 1,5 mil. EUR kroz IPA pred-pristupnu pomoć, domaće Ministarstvo zaštite životne sredine Srbije, ali i strane institucije poput agencijai ministarstva za zaštitu okoliša Austrije, Litve i Švedske.

Komentiranje nije dozvoljeno.