Specijalistički seminar: Komunalni red

Novi Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18 i 110/18) na snazi je od 4. kolovoza 2018. godine i, obzirom na obuhvat promjena u sustavu komunalnog gospodarstva, sasvim opravdano u žarištu pozornosti naših gradova i općina. Na temu komunalne naknade i doprinosa te primjene Općeg poreznog zakona, kao i dilema vezanih uz primjenu i provedbu novih zakonskih rješenja, održali smo niz savjetovanja i seminara. No, čini se da ćemo se ovim temama morati baviti i u narednom razdoblju. Jedinice lokalne samouprave dužne su, do 4. kolovoza 2019. donijeti Odluku o komunalnom redu te ustrojiti evidencije komunalne infrastrukture.

Zato smo na Specijalističkom seminaru odlučili obraditi upravo teme iz područja komunalnog gospodarstva kako bi se navedene, na zakonu utemeljene, dužnosti i obveze provele zakonito, funkcionalno i svrsishodno.

Što obuhvaća pojam komunalne infrastrukture i koji je njezin pravni status, kako je proglasiti i upisati u zemljišne knjige te kako voditi evidencije o istoj, neke su od tema koje će naši stručni suradnici obraditi te u tom smislu dati odgovore na pitanja i razjasniti eventualne nejasnoće.

Obzirom na kratke rokove, te obzirom da se radi o sadržajno kompleksnom općem aktu s potencijalno dalekosežnim posljedicama, na savjetovanju će posebno biti govora o odluci o komunalnom redu, odnosno o sadržaju i provedbi odluke. Naglasak će biti na održavanju komunalnog reda te na postupanju i ovlastima komunalnih redara s ciljem obavljanja sve kompleksnijih radnih zadataka i dužnosti.

Kraj savjetovanja predviđen je za pitanja polaznika na koja će naši stručni predavači davati odgovore, te za konstruktivnu diskusiju.

Specijalistički seminar Komunalni red – Odluka o komunalnom redu i komunalna infrastruktura održat će se 7. lipnja 2019. u Hotelu Panorama od 9:30 do 15 sati

Detaljan plan Specijalističkog seminara biti će objavljen uskoro. Više možete saznati ovdje.

Komentiranje nije dozvoljeno.