Slovenija iznad europskog prosjeka recikliranja sa 47 posto. Danac proizvede 747 kg otpada!

Sjeverni susjedi bilježe sve bolje rezultate na EU razini. Po udjelu recikliranja komunalnog otpada Slovenija se našla iznad europskog prosjeka koji iznosi 41,8 posto, pokazuju podaci Eurostata. Radi se o otpadu prikupljenom u domaćinstvima i javnim ustanovama. Najveći postotak recikliranja ima Njemačka sa 64,5 posto, Austrija s 56,1 te Belgija s 55 posto. Daleko najniži postotak recikliranja od zemalja članica se odnosi na Rumunjsku sa 2,6 posto, dok Hrvatska reciklira 16 posto komunalnog otpada. Na samom začelju od zemalja kandidata su Crna Gora s jednim postotnim bodom te Srbija gdje nema podataka o recikliranju. Proces jačanja svijesti o potrebi recikliranja se u EU posebno razvijao proteklih 20 godina pa je 1995. godine EU prosjek bio 17 posto, dok je u Sloveniji pred dvadeset godina iznosio samo 2 posto. Eurostat je objavio da prosječan EU građanin proizvede 481 kg otpada, Slovenac 414, a Hrvat 376 kg. Najviše otpada u EU, 747 kg po stanovniku, proizvede se u Danskoj te u Luksemburgu 653 kg, dok izvan EU predvodi Švicarska sa 702 kg otpada po glavi stanovnika.

Komentiranje nije dozvoljeno.