Dobrović: Ministarstvo nastavlja s izradom Plana gospodarenja otpadom 2016.-2022.

U četvrtak upućujemo dokument u javnu raspravu, mijenjamo politiku gospodarenja otpadom koja će omogućiti stvaranje preduvjeta za ispunjavanje preuzetih EU obveza, ali i da se spriječi višestruko povećanje cijena odvoza otpada za građane. Zbog toga je važno da jačamo sustav odvojenog prikupljanja otpada i recikliranja. Dosad se ni jedna Vlada nije potrudila znatnije povećati recikliranje zbog čega Hrvatska kasni s ispunjavanjem obveza. Ovaj Plan snažan je iskorak prema ekonomski i ekološki održivom sustavu gospodarenja otpadom te povećanju stupnja recikliranja, izjavio je ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović te dodao da njegovo tehničko ministarstvo nastavlja normalno s radom. Javna rasprava trajat će od 23. do 30. lipnja, a nacrt Plana objavit će se na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode s prvim danom rasprave. Ključne mjere nacrta novog Plana su kućno kompostiranje, centri za ponovnu uporabu i gradnja većeg broja reciklažnih centara sa sortirnicama i kompostištima. U Plan su uvrštene i preporuke Europske komisije iz travnja ove godine. Ministar je spomenuo da se planirani centri za gospodarenje otpadom u Planu razmatraju na način da se prilagode novom sustavu i smanje kapacitete obrade miješanog komunalnog otpada, što će utjecati na nižu cijenu odvoza otpada. Sustav na kojem radimo jeftiniji je od prethodno planiranog sustava koji se temelji na velikim centrima za gospodarenje otpadom. Uvođenje samih centara za gospodarenje otpadom ne može ispuniti EU obvezu da do 2020. odvojeno prikupljamo 50 posto papira, stakla, metala i plastike. To je razlog zašto moramo unaprijediti sustav gospodarenja otpadom, zaključio je ministar Dobrović.

Komentiranje nije dozvoljeno.