SANACIJA PLUTAJUĆEG OTPADA NA DRINI I LIMU

Alarmantno stanje oko problema plutajućeg otpada na rijekama Drina i Lim trebalo bi biti riješeno u narednom periodu. Naime, održan je sastanak ministara nadležnih za okoliš i načelnika općina u bosanskohercegovačkom Višegradu, na kojem su prisustvovali ministri iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske te  načelnici općina Rudo, Višegrad, BajinaBašta, Priboj, Prijepolјe, Berane, Andrijevica i Bijelo Polјe, kao i direktori HE Višegrad, HE BajinaBašta i HE Limske hidroelektrane.

Cilj sastanka bilo je rješavanje problema plutajućeg otpada na rijekama Drini i Limu. Dogovoreno je formiranje stručnih timova koji će evidentirati deponije na ovim rijekama, rezultati se očekuju krajem 2019. godine.

Komentiranje nije dozvoljeno.