NACRT JAVNOG POZIVA-USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE NA E-SAVJETOVANJU

23.travnja 2019. godine pokrenuto je savjetovanje o Nacrtu Javnog poziva za podnošenje programa za obavljanje usluge sakupljanje neopasne otpadne ambalaže. Na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži te Odluke ministra nadležnog za poslove zaštite okoliša u područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će objaviti Javni poziv za podnošenje programa za obavljanje usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže.

Odlukom ministra sa svim odabranim podnositeljima Programa za obavljanje usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže koji ispunjavaju uvjete iz ovog Javnog poziva na razdoblje do 31.prosinca 2023. godine. Svrha savjetovanja je dobiti povratnu informaciju stručne i zainteresirane javnosti o predloženom Javnom pozivu. Rok zaprimanja komentara je 15 dana. Savjetovanje je otvoreno do 7.5.2019, a isto je dostupno na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10781.

Komentiranje nije dozvoljeno.