SADRŽAJNO STUDIJSKO PUTOVANJE U PARIZ I BRUXELLES!: Važne teme i aktualni komunalni trendovi

Ostalo je nešto više od dva tjedna do 6. konferencije o komunalnoj infrastrukturi koja će se održati 28. siječnja u Bruxellesu, a čiji će domaćini biti EU zastupnici Tomislav Sokol i Tonino Picula.

Konferencija je namijenjena komunalnim poduzećima, jedinicama lokalne i regionalne samouprave, državnim i vladinim tijelima, projektantima i drugim sektorskim dionicima, a obuhvatit će ključna komunalna područja. Glavna tema će biti Green Deal, odnosno novousvojeni Zeleni sporazum EU-a čime će sudionici dobiti odgovore na brojna aktualna pitanja izravno od predstavnika Europske komisije. Što znači Green Deal? Koje promjene možemo očekivati? Kako će teći tranzicija prema zelenim rješenjima? Je li realno postići potpunu dekarbonizaciju do 2050. godine? – samo su neka od njih. Osim toga, govorit će se i sektoru voda i otpada, upravljanju grobljima te smart cities rješenjima.

Uz konferencijski dio, osiguran je i bogat program studijskih posjeta. Prije dolaska u Bruxelles, organizirano je putovanje u Pariz gdje će se posjetiti vodeće svjetske sektorske kompanije Suez i Veolia te se upoznati s inovativnim rješenjima u komunalnom sektoru. Predviđen je obilazak pariške vodno komunalne infrastrukture, spalionice i reciklažnog centra za otpad te posjeta povijesnim grobljima, uz klasične pariške povijesne atrakcije.

Nakon konferencije u Bruxellesu predviđena je studijska posjeta u belgijski grad Leuven koji se također može pohvaliti zanimljivim komunalnim rješenjima, a posebno se ističe čuveno Katoličko sveučilište koje je u vrhu svjetskih lista uspješnosti. Putovanje počinje u nedjelju 26.01., a završava u srijedu 29.01. i do sada je prijavljeno preko 40 sudionika. Više informacija dostupno je na: info@komunal.hr i +385 1 6329 111.

Komentiranje nije dozvoljeno.