Rasprodana nova grobna mjesta po cijeni od 7.500 KN na rekonstruiranom groblju u Pazinu!

Rekonstrukcija pazinskog groblja „Moj mir“ započela je koncem studenoga, a od 2,12 mil. KN u proračunu Grada Pazina za 2017. godinu namijenjenih grobljima, rekonstrukciji pazinskog groblja namijenjeno je 1,3 mil. KN, a po 400 tisuća kuna planirano je za gradnju kapelice-mrtvačnice u Bermu i Zarečju. Potrebna sredstva osigurat će se najvećim dijelom iz prihoda od komunalnog doprinosa i naknade za korištenje grobnih mjesta. U isto je vrijeme komunalno poduzeće Usluga d.o.o. pozvalo sve zainteresirane građane na kupnju grobnog mjesta na gradskom groblju „Moj mir“ u Pazinu. U roku od samo desetak dana prodano je svih 50 mjesta koja su bila na prodaju, od ukupno 104 novih grobnih mjesta, po cijeni od 7.500 kuna. Za sada se za preostala grobna mjesta ne planira daljnja prodaja.

Komentiranje nije dozvoljeno.