POZITIVNI TRENDOVI U SVETOJ NEDELJI: Kombinacija klasičnih demografskih mjera i poreznog rasterećenja

Među osam gradova koji su uspjeli povećati broj stanovnika nalazi se i Sveta Nedelja, jedan od najmlađih hrvatskih gradova. Ukupno broji 18.307 stanovnika, odnosno 248 više u odnosu na popis iz 2011. godine. Nakon objave rezultata, gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec najavio je izradu Demografske studije do 2035. godine, s ciljem zadržavanja pozitivnih trendova.

„S obzirom na pozitivne trendove i buduće investicije u našem gradu, krećemo u izradu Demografske studije Grada Svete Nedelje do 2035. godine. Cilj nam je kreirati smjernice za budućnost, kako bi i dalje bili grad poželjan za život i poslovanje, uz maksimalnu brigu za sve naraštaje. Želimo se i dalje planski širiti i razvijati, biti primjer drugima i podići naše standarde na još višu razinu“,  rekao je gradonačelnik Zurovec.

Za izradu Studije angažiran je doc. dr. sc. Marin Strmota, član Katedre za demografiju pri Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Katedra za demografiju kao zasebna ustrojbena jedinca Ekonomskog fakulteta, osnovana je 1996. godine i kao takva jedinstvena je u Hrvatskoj.

No, kako je Sveta Nedelja uspjela osigurati pozitivne trendove? Gradska uprava porast stanovnika u Svetoj Nedelji ne pripisuje samo klasičnim demografskim mjerama, nego ukupnom razvoju u svim segmentima. Osim što su udvostručena davanja za naknade za bebe, kao i za stipendije studentima, Grad je proveo i najveće porezno rasterećenje. Primjerice, ukinut je prirez, kao i komunalni doprinos za proizvodnju, kreativne industrije, financijski sektor, kulturu, obrazovanje i zdravstvo, a ukinuta je i komunalna naknada za hotele, kampove i apartmanska naselja. Komunalni doprinos za stanogradnju ukinut je za gradnju tri i više stanova s 40 na 0 kuna/mᵌ, dok je za gradnju jednog do 2 stana smanjen upola. Za gradnju niskoenergetskih kuća doprinos je smanjen za 80, a čak 90 posto za gradnju pasivnih kuća. Istovremeno, poslovni subjekti oslobođeni komunalnog doprinosa, oslobođeni su i komunalne naknade u prvoj godini poslovanja, a smanjen je i paušalni porez po krevetu za male iznajmljivače na zakonski minimum – 150 kuna.

„Demografija, kao što smo vidjeli na Popisu stanovništva, ne poznaje niti lijevo niti desno, poznaje samo napredak, pamet i brigu za ljude. Svi naši projekti i sve što radimo, okrenuto je prema napretku, budućnosti i ljudima“, zaključio je Zurovec.

Komentiranje nije dozvoljeno.