OTVORENJE PRETOVARNE STANICE „TRESKAVAC“ – novi iskorak u unapređenju sustava gospodarenja otpadom na otoku Krku

Krčko Komunalno poduzeće „Ponikve“ završilo je još jedan uspješan projekt iz područja ekološki zasnovanog sustava  gospodarenja otpadom na otoku Krku, a riječ je o izgradnji i puštanju u promet pretovarne stanice „Treskavac“. Izgradnja pretovarne stanice počela je 2017. godine, a stajala je 7,5 mil. KN (bez PDV-a), od čega je 4,6 mil. KN osigurao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a preostalih 2,9 mil. KN jedinice lokalne samouprave s otoka Krka. Stavljanje pretovarne stanice u funkciju od iznimne je važnosti za ostvarenje krajnjega cilja, a to je da otok Krk postane otok s 0% otpada

Projektom pretovarne stanice omogućeno je da se dio otpada koji se ne može reciklirati odveze na zbrinjavanje u regionalni centar na Marišćini, čime će se steći uvjeti za zatvaranje krčkoga odlagališta. Na lokaciji Treskavac i dalje će se provoditi samo mehaničko-biološka obrada otpada sa sortirnicom i kompostanom, u kojima se obrađuje odvojeno prikupljeni otpad.

Ka ostvarenju cilja „otok bez otpada“ Krk je krenuo još 2003. godine, kada je izrađena studija „Ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnog otpada na otoku Krku“. U posljednjih 15 godina, izgrađena je sva potrebna infrastruktura: na Treskavcu je izgrađena portirnica s vagom, kompostana, sortirnica otpada, sanirano je staro odlagalište otpada, uređene su dvije nove plohe za odlaganje otpada. Istodobno, diljem otoka postavljeno je 1500 uličnih setova za razvrstano prikupljanje otpada, a svaka krčka jedinica lokalne samouprave dobila je i svoj POSAM (posebno sabirno mjesto, tj. reciklažno dvorište).

Od 2014. na otoku je uveden model odvojenog prikupljanja „od vrata do vrata“. Plan je da do 2020. godine domaćinstva budu opremljena i žutim kantama za prikupljanje plastike i sitnog metala, plavim kantama za prikupljanje papira, kartona i tetrapaka te sivim kantama za staklo. Kada se tim setovima pokrije cijeli otok, udio razvrstanog otpada trebao bi porasti na 75%, i to najkasnije do 2022. godine.

Zaključno podsjetimo da je dosad u krčki model gospodarenja otpadom uloženo ukupno 90 mil. KN. Krčke „Ponikve“ najavljuju da će investicijski ciklus dovršiti s dva iznimno važna projekta, ukupno vrijedna 11,6 mil. KN. Riječ je o rekonstrukciji postojeće  kompostane (6 mil. KN) te nabavi polupodzemnih spremnika i dva specijalizirana kamiona za manipulaciju otpadom (5,6 mil. KN).

Hrvatska se, ulaskom u EU, obvezala da će do 2020. godine odvojeno prikupljati 50% komunalnog otpada. Otok Krk to je postigao već 2015. godine! Danas, potkraj 2018. godine, na Krku se odvojeno prikuplja 57% otpada.

Komentiranje nije dozvoljeno.