OTVOREN NATJEČAJ ZA VELIKE PROJEKTE ZAGREB-ISTOK: Prijave za izgradnju regionalnog vodopskrbnog sustava

Projektne ideje moguće je prijaviti do 29.03.2018., a provodit će se na istočnom području Zagrebačke županije, odnosno u gradovima Dugo Selo, Ivanić Grad, Kloštar Ivanić, Sveti Ivan Zelina i Vrbovec te okolnim općinama. Radi se o vrlo izdašnim sredstvima koja su namijenjena za provedbu različitih projekta te ukupno iznose čak 118 mil. EUR (odnosno 884 mil. KN), od čega prihvatljivi troškovi iznose oko 80% odnosno oko 707 mil. KN. U svojstvu prijavitelja projektnih ideja mogu sudjelovati poduzeća, trgovačka društva i organizacije u većinskom javnom vlasništvu. Cilj natječaja je usklađivanje područja Istok u Zagrebačkoj županiji s Okvirnom direktivom o vodama i Direktivom o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju. Sam projekt obuhvatit će izgradnju 316 km vodoopskrbne mreže, 15 crpnih tornjeva, 5 vodotornjeva i 8.934 kućnih priključaka. Osim toga, planirana  je rekonstrukcija vodoopskrbne mreže, crpne stanice i izgradnja vodocrpilišta Kosnica.

Komentiranje nije dozvoljeno.