92 MEGA-GRADA U BORBI S KLIMATSKIM PROMJENAMA: Kako poboljšati život za 650 mil. stanovnika?

Smanjenje emisija stakleničkih plinova i prilagodba klimatskim promjenama su trajne teme i razvojni izazovi od kojih ne odustaju vodeće svjetske metropole. Čak su 92 velika grada diljem svijeta preuzela obvezu ulaganja iznimnih napora kako bi osigurali bolje uvjete života za njihovih ukupno 650 mil. stanovnika. Jedan od problema svakako je usporedivost i dijeljenje podataka, ali i jasni ciljevi, stoga su se megapolisi Mexico City, Los Angeles, Durban, Melbourne, Paris, London i drugi odlučili na donošenje i provedbu konkretnih klimatskih planova. Prema izvješću „Fokusirano ubrzanje“ (Focused Acceleration) detektirano je dvanaest ključnih područja na kojima se mogu ostvariti značajna poboljšanja urbanog okoliša, a izdvajaju se: energija iz obnovljivih izvora, održiva transportna rješenja, gospodarenje otpadom i učinkovitija upotreba sirovina. Veliki gradovi svijeta u kojima već sada živi veći dio svjetske populacije prepoznaju i vrlo izražen problem koordinacije međusobnog djelovanja, kao važnog ključa za ubrzanje promjena. Mega gradovi navode potrebu ubrzane programske integracije i usuglašavanja klimatskih izazova te postizanje bolje koordinacije u radu vlada, jedinica lokalne i regionalne samouprave, kao i liderskih tvrtki u sektoru. Stručnjaci očekuju da će upravo šira razvojna koordinacija biti presudna za osiguranje prijelaza prema održivoj i izvjesnijoj budućnosti urbanih područja.

Komentiranje nije dozvoljeno.