OSIJEK USVOJIO NOVI KOMUNALNI RED: Predviđene kazne od 25 do 950 EUR

Gradski vijećnici dali su zeleno svjetlo novoj Odluci o komunalnom redu. Kroz 144 članka definirana su pravila uređenja naselja, okućnica i zemljišta, kao i uvjeti korištenja javnih parkirališta, garaža te javnih površina diljem grada.

U novoj odluci tako stoji da će Osječani platiti kaznu od 200 KN za vješanje rublja na prozorima, vratima, balkonima i drugim dijelovima zgrade koji su okrenuti prema površini javne namjene. Kazna za neuklanjanje ambrozije iz okućnica neizgrađenog građevinskog i poljozemljišta puno je drastičnija – čak 5.000 KN.

Zabranjeno je i lijepljenje plakata na drveće, zgrade, ograde i druga mjesta koja za to nisu namijenjena, a prekršitelji će za to morati platiti 2.500 KN. Nadalje, s 3.000 KN kaznit će se građani koji na javnim površinama odlažu glomazni otpad, ostavljaju neregistrirana vozila ili ih pak tamo popravljaju i peru.

Najveća kazna, ona u iznosu od 7.000 KN, predviđena je za vlasnike napuštenih, devastiranih ili ruševnih zgrada koje se ne uklone ili ograde na odgovarajući način.

 

Komentiranje nije dozvoljeno.