OSIJEK KAO LIDER MEĐU VELIKIM GRADOVIMA: Otvoreno novo reciklažno dvorište

U Osijeku je prošli tjedan otvoreno četvrto po redu reciklažno dvorište. Građani su tako u Donjem gradu dobili još jednu lokaciju na kojoj mogu besplatno odlagati 48 vrsta otpada, uključujući i onaj opasan za okoliš. Time je Osijek ispunio svoju zakonsku obvezu, a do sada je u područja zaštite okoliša ugovorio i realizirao preko 165 milijuna kuna EU sredstava.

Foto: Grad Osijek

„Vrijednost ovog projekta je 5,1 milijuna kuna, od čega je 85 posto iznosa sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda“, istaknuo je gradonačelnik Ivan Radić te podsjetio kako je u tijeku i izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad u Sarvašu. Dodao je i kako sve višestambene zgrade u Osijeku imaju mogućnost odvajanja otpada na svome pragu te da će uskoro će tu mogućnost imati i sve kuće, s obzirom na to da je u tijeku podjela spremnika za biootpad i plastiku kućanstvima. Gradonačelnik je istaknuo kako je Osijek jedini od velikih hrvatskih gradova koji ne mora plaćati penale za otpad u 2020. godini te kako očekuje da će već ove godine ispuniti europski cilj od 50% odvojeno prikupljenog otpada i postati prvi među velikim gradovima koji je zadani cilj ostvario.

Foto: Grad Osijek

Igor Pandžić, direktor Unikoma podsjetio je kako Grad Osijek ima i mobilno reciklažno dvorište koje prikuplja otpad u osječkim prigradskim naseljima te je i jedan od rijetkih gradova koji ima svoju kompostanu, a na kojoj se biootpad sa zelenih površina i iz kućanstava prerađuje u kompost.

Komentiranje nije dozvoljeno.