OBJAVLJEN NOVI JAVNI POZIV FONDA: Sufinanciranje prijevoza otpada s otoka

S ciljem poticanja odvojenog prikupljanja otpada i uspostave učinkovitijeg sustava gospodarenja otpadom na otocima FZOEU je objavio poziv za sufinanciranje prijevoza otpada s otoka na otok/kopno vrijedan 4 mil. KN. Davatelj javne usluge može ostvariti sredstva subvencije za povrat dijela troškova prijevoza otpada morskim putem u visini do 60%.

Svrha ovog Javnog poziva je kvalitetniji, postojaniji i ekonomski učinkovitiji sustav gospodarenja komunalnim otpadom na otocima u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i prirode i zaštitom javnog interesa te poticanja unaprjeđenja sustava odvojenog prikupljanja otpada na otocima. Sufinanciranje se može odobriti za troškove koji se odnose isključivo na prijevoz otpada morskim putem s otoka na otok/kopno nastale u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine i nisu uključeni u cijenu usluge.

Prijevoz se odnosi na komunalni otpad, ako nema mogućnosti odlaganja na otoku, biorazgradivi otpad (otpadnog papira i kartona te biootpada) i reciklabilni otpad (otpadna plastika, otpadni metal, otpadno staklo i otpadni tekstil).

Komentiranje nije dozvoljeno.