NOVI PRIRUČNIK: Kako ishoditi akte za gradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u suradnji sa Hrvatskim vodama i uz potporu Europske unije izdalo je novi Priručnik za ishođenje akata za gradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje sa pripadajućim građevinama financiranih sredstvima EU. Priručnikom se daje sustavan prikaz dokumenata i radnji nužnih za ishođenje akta za gradnju na temelju Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju te drugih propisa uz opis sadržaja tih dokumenata i pospješivanje razumijevanja ključnih pitanja i postupaka u vezi sa izdavanjem akta za gradnju vodno-komunalnih građevina.

Priručnik je namijenjen svim zainteresiranim sudionicima u izgradnji objekata vodno-komunalne infrastrukture, a osobito investitorima – javnim isporučiteljima vodnih usluga i njihovim osnivačima jedinicama lokalne samouprave, kao i državnim i lokalnim službenicima koji sudjeluju u postupku izdavanja akata za gradnju. Priručnik će biti predstavljen u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu, prema rasporedu Ministarstva.

Priručnik je dostupan svim zainteresiranima na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Hrvatskih voda u pdf formatu.

Komentiranje nije dozvoljeno.