PAMETNI GRADOVI: Kreće prvo izdanje europskih nagrada

Suradnja i demokratizacija javnih servisa te urbanizacija samo su neki od izazova s kojima se europski gradovi suočavaju u novije vrijeme. Iz tog je razloga analitička kuća IDC pokrenula nagradu za pametne europske gradove, čiji je cilj prepoznavanje inicijativa koje su u tijeku i dijeljenje dobrih praksi.

Sve je više gradova koji su ubrzane promjene koriste kao priliku za osmišljavanje inovativnih, tehnoloških rješenja, stoga se mnogi od njih danas odlikuju učinkovitim korištenjem podataka, tehnologije i originalnih pristupa u rješavanju različitih razvojnih pitanja.

Nagrada za pametne europske gradove, ima za cilj prepoznavanje inicijativa koje su u tijeku i dijeljenje dobrih praksi. Tako će bilo koja organizacija moći nominirati gradove za koje smatra da su prikladni za sudjelovanje, ali isto tako će gradovi i regije, odnosno jedinice lokalne samouprave moći nominirati svoje projekte, za što je krajnji rok 1. lipnja. Nagrade će se dijeliti u nekoliko kategorija (primjerice turizam, umjetnost, zadovoljstvo stanovnika, krizni menadžment i sl.), a na ovaj se način želi istaknuti partnerstvo na lokalnoj razini, uključenost članova, načini financiranja i primjeri dobre prakse. Više na linku.

Komentiranje nije dozvoljeno.