NOVA MJERA ZA POVEĆANJE STOPA ODVAJANJA OTPADA: Baranjska čistoća surađivat će isključivo s tvrtkama koje razvrstavaju otpad

Baranjska čistoća nastavlja poticati ekološku osviještenost, a tome ide u prilog i najnovija odluka kojom će se svaka suradnja s dobavljačima i poslovnim partnerima uvjetovati dokazivanjem provođenja zakonske obveze razvrstavanja. „Točnije, u svakom postupku nabave propisana će biti obveza prilaganja potvrde o provođenju razvrstavanja otpada čiji će izostanak predstavljati eliminaciju iz postupka“, objašnjavaju iz Baranjske čistoće.

Ovaj model predstavljen je i Grupaciji održavanja čistoće pri Hrvatskoj gospodarskoj komori te je izražena podrška i mogućnost njegove implementacije u sustave bodovanja svih javnih natječaja.

„Sve u svemu, recikliranje, ponovna upotreba i smanjenje ukupnih količina otpada započinju odvajanjem, a uz trenutne i buduće projekte te uz uspostavu reciklažnih dvorišta, sortirnice i kompostane, u Baranjskoj čistoći vjerujemo kako i novi model za poslovne suradnje predstavlja važan korak prema konceptu ‘zero waste’ i resursno učinkovitom društvu. ‘Zero waste’ ne znači da kao društvo više ne proizvodimo otpad jer to nažalost nije moguće, već da naučimo odgovorno upravljati resursima jer jedino tako možemo povećati recikliranje i ponovnu uporabu proizvoda. Drugim riječima, neka nam svima zajedno cilj bude spriječiti nastanak otpada u začetku kako o upravljanju otpadom ne bismo ni trebali razmišljati“, nadodaju.

Komentiranje nije dozvoljeno.