NOVA EU PRAVILA: Postignut dogovor Vijeća EU i Parlamenta oko „paketa za otpad“

Konačni tekst prijedloga novoga zakonskoga „paketa za otpad“ je bitan korak u postizanju uvjeta za kružnu ekonomiju, dok je velik napretku ostvaren 18.12. o.g. načelnim dogovorom o predmetnoj temi između Vijeća Europske unije i Parlamenta.

Ključni elementi “paketa za otpad” tiču se novih ciljeva u pogledu smanjenja i recikliranja otpada za razdoblje do 2025., 2030. i 2035. godine, jasnijih metoda i pravila za mjerenje učinaka u provedbi ciljeva, preciznijih zahtjeva koji se odnose na odvojeno prikupljanje otpadom, kao i na snažniju implementaciju reda prvenstva postupanja s otpadom kroz ekonomske instrumente i dodatne mjere s ciljem smanjenja otpada.

Novi ciljevi i pravila imaju za svrhu promovirati kružno gospodarstvo, a očekuje se da će doprinijeti ekonomskom rastu, otvaranju radnih mjesta, zaštiti okoliša, održivosti i poboljšanju kvalitete ljudskih života. Konačno usvajanje ovog važnog EU dokumenta očekuje se u prvom kvartalu 2018. godine.

Komentiranje nije dozvoljeno.