PROPISI: Novi DWA standard za postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda

Njemačka udruga za vodoprivredu (DWA) objavila je novi standard DWA-A262 „Načela za projektiranje, izgradnju i rad postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda“. Jednostavan dizajn i projektiranje te jednostavan rad, male količine stvaranja biomase i sekundarnog mulja te niska razina vanjske energije uz učinkovito smanjenje onečišćenja jedinstvena su načela uspostavljena ovim dokumentom.

Standard je važeći za klimatske uvjete u Srednjoj Europi, s toplim ljetima i hladnim zimama (bez permafrost tla), a odnosi se na obradu urbanih otpadnih voda dok ne pokriva ostale specifične oblike obrade. Promjene (u odnosu na prethodno izdanje iz 2006., koje je ovim dokumentom stavljeno van snage) uključuju prilagodbu europskoj CEN standardizaciji te uzimanje u obzir rezultata prethodne obrade, uz novo uključene propise vezane uz proces filtracije. Cjelokupno izdanje za sada je dostupno samo na njemačkom jeziku. Više na: www.dwa.de

Komentiranje nije dozvoljeno.