NEUSKLAĐENO ZAKONODAVSTVO: PRE-KOM odvaja 58% otpada no prijeti im kazna

Jedna od najboljih komunalnih tvrtki, PRE-KOM iz Preloga mogao bi platiti kaznu do 25.000 KN iako postiže jedan od najboljih rezultata u odvojenom prikupljanju otpada. Nelogičnosti se odnose na tretiranje tvrtki s najboljim dosadašnjim rezultatima i na izračun poticajne naknade, budući da je kao referentna godina određena 2015., kada su imali 50%, a predviđeno je da su 2018. godinu trebali zaključiti s poboljšanjem od 26%.

U Prelogu sada odvajaju 58% što je bolje od EU prosjeka od 45%. Slijedeće godine trebali bi biti na 70% uz odlaganje samo 50 kg otpada po stanovniku. Prema MZOE upućen je prijedlog za izmjenu članaka 14. i 24., a direktor PRE-KOM-a Siniša Radiković ističe kako je ministar Ćorić obećao uskladiti ove nelogičnosti s praksom EU, koja ipak ne kažnjava najbolja komunalna društva koja ostvaruju iznadprosječne rezultate u odvajanju i recikliranju komunalnog otpada.

Komentiranje nije dozvoljeno.