MANJI RIZIK OD POTENCIJALNIH KATASTROFA: Započinje multisenzorsko snimanje RH

Ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda mr. sc. Zoran Đuroković i glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek potpisali su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“. Riječ je o projektu vrijednosti 135 mil. KN, a 85 posto će se sufinancirati iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Cilj projekta je osigurati homogene podloge utemeljene na prostornim podacima prikladne kvalitete, a koje će služiti kao osnova za modeliranje i procjene rizika od katastrofa u RH.  Ujedno, po prvi put će se izraditi jedinstvene specifikacije na razini cijele Republike Hrvatske za snimanje LiDAR metodom, s posebnim naglaskom stavljenim na ispunjavanje potreba kao što su aktualnost, pouzdanost te geometrijska i prostorna točnost podataka u modelu. – To će nam omogućiti da odredimo rizične točke na teritoriju Republike Hrvatske po pitanju potencijalnog problema poplava, ali isto tako na području Grada Zagreba po pitanju otpornosti pojedinih objekata kod potresa“ – rekao je ministar Ćorić.

Projekt obuhvaća snimanje područja čitave Hrvatske aerofotogrametrijskom i LiDAR (engl. Light Detection and Ranging) metodom, koridorno snimanje svih nasipa duljine oko 4.100 km, hiperspektralno i termalno snimanje nasipa za obranu od poplava na koridorima rijeka Kupe, Save, Drave i Dunava u duljini od 1.350 km te analizu i obradu prikupljenih podataka. Tako će se uspostaviti i baze podataka te WEB GIS portal za podatke multisenzorskog snimanja RH.

Komentiranje nije dozvoljeno.