POMOĆ GRADOVIMA I OPĆINAMA ZA ODRŽIVU ENERGETIKU: REGEA i Udruga gradova pomažu u izradi investicijske prijave na EU natječaj

U organizaciji REGEA-e i Udruge gradova RH u četvrtak, 21. svibnja održat će se prvi webinar za gradove i općine koji se žele prijaviti za financijsku i stručnu pomoć u izradi investicijskih koncepata za lokalne projekte održive energetike. Webinar se organizira u okviru inicijative European City Facility (EUCF), a koja je pokrenuta u sklopu programa Horizon 2020 s namjerom pružanja konkretne podrške gradovima i općinama u razvoju investicijskih dokumenata.

Hrvatske JLS prijavljuju se na kompetitivne pozive za dodjelu sredstava te sudjeluju u konkurenciji s gradovima iz 10 drugih država članica iz Središnje i Istočne Europe. Prvi poziv za dostavu prijedloga otvara se 25. svibnja, a bit će otvoren do 2. listopada 2020. U prvom pozivu za podršku bit će izabrano 11 regionalnih prijava (pojedinačnih ili skupnih prijava gradova i općina), dok se tijekom čitavog razdoblja provedbe inicijative planira stručno i financijski podržati izrada do 80 investicijskih koncepata, odnosno 200 na razini čitave Europske unije.

Više informacija o ovoj inicijativi, ulaganjima u održivu energiju te kriterijima za prijavu možete saznati na webinaru 21. svibnja s početkom u 10.00 sati. www.udruga-gradova.hr

Komentiranje nije dozvoljeno.