Maletić: Za otpad do 2020. imamo na raspolaganju 425 mil EUR! Hitno treba potaknuti više recikliranja

Zastupnica Ivana Maletić je glavninu svoga govora usmjerila na prilike i mogućnosti, ali i prepreke u korištenju EU fondova za financiranje komunalne infrastrukture. U aktualnom programskom razdoblju 2014-2020 vodnom gospodarstvu bit će dostupno manje sredstava u odnosu na prethodno razdoblje, obzirom da je na tom području do sada već dosta učinjeno. Sektor gospodarenja otpadom nalazi se pred velikim izazovima, budući da je do 2020. godine potrebno dostići zadani cilj direktive o otpadu (2008/98/EC), odnosno recikliranje 50 posto komunalnog otpada. Sa svojih 16 posto recikliranog otpada, Hrvatska je daleko od postavljenog uvjeta i hitno mora djelovati kako bi izbjegla moguće kazne. U razdoblju 2014-2020, Hrvatskoj je za uspostavu integriranog sustava upravljanja otpadom dostupno 425 mil. EUR i dodatnih 50 mil. EUR za područje separacije, prikupljanja i ponovne upotrebe otpada. Naposljetku, zastupnica Maletić je izdvojila probleme s kojima se JLS susreću u provedbi projekata komunalne infrastrukture, među kojima se ističu ograničeni financijski i administrativni kapaciteti te propusti u samoj pripremi projekata, što umnogome koči bolje povlačenje sredstava.

Komentiranje nije dozvoljeno.