KVALITETA VODE U EU: Ispod 40% voda zadovoljava standarde. Hrvatska iznad prosjeka

Samo 40% rijeka, jezera, ušća i obalnih voda zadovoljava ekološke standarde propisane u Europskoj direktivi o vodama, objavila je krajem prošlog mjeseca Europska agencija za okoliš.  Prema izvješću o kvaliteti vode u Europi, zbog onečišćenja velika većina europskih vodnih resursa daleko je ispod propisanih minimalnih ekoloških standarda.

Najveći onečišćivači površinskih voda su živa te rezidui pesticida i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Prema stanju vodnih resursa najbolje su pozicionirane Estonija, Slovačka i Rumunjska s preko 60% površinskih rijeka označenih kao „dobre“ ili „visoke“ kvalitete. Hrvatska spada u zemlje s boljom kvalitetom vode u rijekama s 50,8% udjela u najvišim kategorijama kvalitete.

Uzimajući u obzir kvalitetu podzemnih voda, ona je najviša u Skandinaviji, istočnoj i jugoistočnoj Europi. Hrvatska je i u ovoj kategoriji visoko pozicionirana, s 97,4% podzemne vode u najvišim kategorijama kvalitete. Izvješće je nastalo na osnovu 111.000 uzoraka iz rijeka i ostalih površinskih voda te 13.400 uzoraka podzemnih voda u razdoblju 2015.-2018.

Komentiranje nije dozvoljeno.