MAKEDONIJA: EU ulaže u pročišćavanje otpadnih voda

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda sufinanciran sredstvima EU otvoren je u makedonskom gradu Radoviš. Preko 80% sredstava, čija je ukupna vrijednost 6 mil. EUR, osigurano je kroz program EU for YOU.

Ovime je Radoviš postao četvrti grad u Makedoniji, nakon Prilepa, Strumice i Kičeva u kojem je EU financirala izgradnju uređaja pročišćavanje otpadnih voda, dok se krajem 2018. i tijekom 2019. očekuje pokretanje radova u Tetovu i Bitoli. Najzahtjevniji projekt pročistača u glavnom gradu Skopju planiran je za početak 2020., a u tijeku su pripremni radovi na izgradnji kolektora.

Do sada je za sektor zaštite okoliša u Makedoniji EU osigurala preko 80 mil. EUR tijekom IPA I programa pomoći, a dodatnih 100 mil. EUR planirano je u okviru IPA II financijske alokacije. Nakon izgradnje, najveći izazov predstavlja politika cijena. Ranije ove godine gradske vlasti morale su regulirati cijene vodnih usluga kako bi se osiguralo održivo poslovanje postrojenja u Radovišu.

Komentiranje nije dozvoljeno.