Konačno novi ugovori: 600 mil. KN za odvodnju u Zagorju

Potpisani su ugovori o sufinanciranju te dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar.

Provedbom će se omogućiti priključak na sustav odvodnje za čak 52.000 stanovnika na području Krapinsko-zagorske županije. Projekt ukupne vrijednosti 598 mil. KN, od kojih 67% sufinancira Europska unija, provodit će se u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a projektom će biti obuhvaćena i izgradnja novog te sanacija postojećeg sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda u duljini 185 km na području gradova Zaboka i Zlatara.

Projektom je previđeno i pročišćavanje otpadnih voda izgradnjom dva uređaja za tu namjenu, a po njegovu završetku Krapinsko-zagorska županija bit će iznad hrvatskog prosjeka po priključenosti stanovnika na sustav odvodnje.

Komentiranje nije dozvoljeno.