KNIN UKLJUČEN U INICIJATIVU GRADONAČELNIKA ZA SMANJENJE CO2: Mora smanjiti emisije za najmanje 40% do 2030. godine

Potpisom Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju Grad Knin obvezao se smanjiti emisije CO2 na svom području za najmanje 40% do 2030. godine učinkovitijom upotrebom energije i većom upotrebom obnovljivih izvora energije, te usvojiti integrirani pristup ublažavanju i prilagodbi na klimatske promjene.

U tijeku su pripreme za izradu Akcijskog plana za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena SECAP (engl. Sustainable Energy and Climate Action Plan) kojim će se odrediti aktivnosti kojima će se ostvariti planirano smanjenje od minimalno 40% emisija CO2.

„Grad Knin priključenjem ovoj inicijativi potvrđuje svoju viziju grada kao ugodnog mjesta za život na čijem se području vodi računa o stvaranju održive budućnosti za buduće generacije racionalnim i odgovornim upravljanjem prirodnim resursima“, istaknuli su iz Grada Knina.

Inicijativa za usuglašavanje i donošenje „Sporazuma gradonačelnika“ pokrenuta je od strane Europske komisije početkom 2008. godine kao prioritetna akcija za poboljšanje mjera energetske učinkovitosti EU.

Potpisivanjem Sporazuma, gradonačelnici i načelnici dobrovoljno preuzimaju obvezu smanjenja emisija CO2 na svome teritoriju za 20% do 2020. godine, odnosno 40% do 2030. godine. U Akcijskom planu energetski održivog razvitka i klimatskih promjena koji su svi potpisnici bili obvezni izraditi prema smjernicama Europske komisije, definiran je način postizanja ciljanih vrijednosti.

O uspjehu i značaju Sporazuma, deset godina od njegovog pokretanja, najbolje govori podatak da on danas okuplja preko 10.000 europskih gradova u kojima živi više od 300 milijuna ljudi, a što čini gotovo pola EU populacije.

Komentiranje nije dozvoljeno.