KLIMATSKI OTPORNI GRADOVI: Čak 118 regija i JLS uključeno u novu misiju EU-a

Europska komisija objavila je popis prvih 118 regija i lokalnih samouprava koje će sudjelovati u misiji EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama u kontekstu europskog zelenog plana i strategije EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama.

Predstavnici tih regija i jedinica lokalne samouprave potpisali su Povelju o misiji na prvom forumu misije EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama u Odboru regija. Uz to, i 17 privatnih poduzeća, uslužnih centara, istraživačkih mreža i lokalnih akcijskih skupina aktivnih u području poboljšanja otpornosti na klimatske promjene podržalo je Povelju i postalo prijateljima misije. 118 potpisnica dolazi iz 18 država članica, a još šest stranaka dolazi iz zemalja pridruženih ili potencijalno povezanih s Obzorom Europa, programom EU-a za istraživanja i inovacije.

Cilj misije je do 2030. poduprijeti najmanje 150 regija i zajednica da brže povećaju svoju otpornost na klimatske promjene. To uključuje pomoć tim regijama i lokalnim vlastima da bolje razumiju klimatske rizike, pripreme se za njih i drže ih pod kontrolom te razviju inovativna rješenja za jačanje otpornosti.

Za tu je svrhu predviđeno 370 milijuna EUR iz programa Obzor Europa za razdoblje 2021. – 2023. Aktivnosti istraživanja i inovacija odnosit će se na pitanja obnove u područjima na koja utječu ekstremni vremenski uvjeti, obnovu poplavnih područja, vertikalnu poljoprivredu, inovativne pristupe osiguranju i stvaranje „savršeno prilagođenog” grada koji je spreman izdržati oluju ili toplinski val. Misija također pruža prilike za umrežavanje, razmjenu najboljih primjera iz prakse između regija i lokalnih vlasti te potporu uključivanju građana.

„Bilo da je riječ o ozelenjivanju javnih prostora, razvoju sustava za zadržavanje vode ili izolaciji domova, gradovi i regije već razvijaju inovativne ideje za prilagodbu klimatskim promjenama. Više od 100 regija i zajednica u misiji Prilagodba bit će istinski predvodnici koji će milijunima Europljana pokazati da je zelena, čista i zdrava budućnost moguća za sve“, naglasio je izvršni potpredsjednik za europski zeleni plan Frans Timmermans.

Komentiranje nije dozvoljeno.