Karepovac ide u sanaciju

Na tematskoj sjednici splitskog gradskog vijeća, jednoglasno je usvojena odluka da se sanacija odlagališta Karepovac treba realizirati sukladno Potvrdi glavnog projekta od 24. travnja 2015. Vrijednost sve tri faze sanacije procijenjena je na 210 mil. KN s uključenim PDV-om, a Grad mora prijaviti natječaj za sanaciju do 24. travnja ove godine. Aleksandra Čilić iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost rekla je kako će natječaj biti međunarodni te se očekuje dosta zajednica ponuditelja koje imaju iskustva u poslovima sanacije odlagališta. Na Karepovcu je do sada odloženo 5,8 mil. m3 otpada te je trenutno prijelazna faza do izgradnje centra u Lećevici.

Grad je već objavio poziv zainteresiranim subjektima na prethodno savjetovanje o dijelovima dokumentacije o izvođenju radova, sukladno novom Zakonu o javnoj nabavi, koji će trajati deset dana. Očekuje se da će natječajna dokumentacija biti objavljena početkom ožujka ove godine s rokom dostave ponude od 60 dana.

Komentiranje nije dozvoljeno.