Komisija traži bolju primjenu okolišnih zakona

Environmental Implementation Review novi je alat Europske komisije čiji je cilj veća i bolja primjena Europske okolišne politike, odnosno propisa vezanih uz gospodarenje otpadom, bioraznolikost, upravljanje kvalitetom zraka te kvalitetom i gospodarenjem vodama. Puna primjena okolišne regulative mogla bi europskom gospodarstvu na godišnjoj razini donijeti uštede od 50 mlrd. EUR, u izravnim troškovima te zdravstvenoj zaštiti. Prema izvješću, koji sadrži pregled stanja okoliša u 28 država članica, determinirane snage, slabosti i prilike te prijedloge za poboljšanja, veliki izazov predstavlja gospodarenje otpadom, odnosno prevencija njegova nastanka. U čak 6 država još uvijek  nije ograničeno odlaganje biorazgradivog otpada. Punim usklađivanjem s regulativom u području gospodarenja otpadom do 2020. godine moglo bi se stvoriti 400 tisuća novih radnih mjesta. U području vodnog gospodarstva, većina država članica susreće se s izazovima usklađivanja sa standardima za prikupljanje i obradu komunalnih otpadnih voda, dok se njih 13 suočava s pravnim djelovanjem EU. Koncentracije nitrata i razina eutrofikacije i dalje su ozbiljan problem u gotovo svim državama članicama.

Karmenu Vella, povjerenik za okoliš pomorstvo i ribarstvo, rekao je kako će bolja primjena propisa doprinijeti dobrobiti gospodarstva, javne administracije i građana. Ovaj pregled pomoći će u osiguranju kvalitetnijih životnih uvjeta, jer posjeduje informacije, alate i rokove  primjene, istaknuo je Vella.

Komentiranje nije dozvoljeno.