INVESTICIJE: Potpisani ugovori za 7 projekata iz područja upravljanja vodama u Slavoniji

Šest ugovora vrijednih preko 1,7 mlrd. KN koji se odnose na sufinanciranje projekata sektora voda te ugovor za uređenje desne obale rijeke Drave u Gradu Osijeku ukupne vrijednosti 44 mil. KN potpisano je na sjednici Vlade Republike Hrvatske u Osijeku. Projekti će se financirati s preko 947,8 mil. KN bespovratnih EU sredstava u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. (OPKK) u okviru kojeg je za vodnokomunalne projekte Republici Hrvatskoj na raspolaganju 1,05 mlrd. EUR bespovratnih sredstava.

Provedbom navedenih 6 projekata izgradit će se 7 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ukupnog kapaciteta preko 172.000 ekvivalent stanovnika (ES), izgraditi pogon za pripremu pitke vode u Belišću te izgraditi, odnosno rekonstruirati gotovo 360 km mreže odvodnje i 60 km vodoopskrbne mreže te preko 150 crpnih stanica čime će se omogućiti poboljšani sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za gotovo 200.000 ES te osigurati poboljšana javna vodoopskrba za preko 50.000 stanovnika.

Projektom uređenja desne obale Drave omogućit će se spajanje dva dijela grada putem obaloutvrde gradskog tipa na što će se nastaviti gradska šetnica koja će ujedno biti najduža šetnica uz rijeku u Republici Hrvatskoj.

U okviru OPKK već se provodi 17 vodnokomunalnih projekata ukupne vrijednosti gotovo 4,7 mlrd. KN (s PDV-om) od čega EU sufinanciranje iznosi preko 2,7 mlrd. KN što je 34% alokacije. Do početka 2018. godine očekuje se odobrenje još 10 projekata ukupne vrijednosti 6,2 mlrd. KN (s PDV-om) od čega EU sufinanciranje iznosi gotovo 3,6 mlrd. KN.

Više na: www.voda.hr

Komentiranje nije dozvoljeno.