DIGITALNI TIJEK OTPADA: Počeo s radom elektronički očevidnik

Sektor otpada predviđa velike novine od početka sljedeće godine, stoga je elektronički očevidnik koncipiran kao mrežna aplikacija informacijskog sustava gospodarenja otpadom. Vođenje Očevidnika o nastanku i tijeku otpada kojim se objedinjavaju podaci o tokovima otpada u sustavu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske trebat će osobe koje imaju dozvolu za gospodarenje otpadom te trgovci otpadom, osobe upisane u očevidnik reciklažnih dvorišta i davatelji javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Svi oni dužni su voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada putem mrežne aplikacije (e-ONTO), sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17). Ostale osobe koje obavljanjem svoje djelatnosti proizvode otpad mogu na vlastiti zahtjev besplatno koristiti e-ONTO. Podaci se u e-ONTO dostavljaju korištenjem mrežnog preglednika kojim se pristupa sučelju dostupnom na mrežnim stranicama Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP) i putem mrežnih servisa. Prije korištenja e-ONTO-a potrebno se registrirati sukladno uputama dostupnim na mrežnoj stranici HAOP-a. Obveznici su dužni voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada putem e-ONTO-a od 1. siječnja 2018. godine.

Komentiranje nije dozvoljeno.