GRADSKI PROMET U PULI: Plan održive urbane mobilnosti omogućit će kupnju 20 ekoloških autobusa

Potpisan je ugovor o pripremi Plana održive urbane mobilnosti, vrijedan 195.000 EUR, kojim će se omogućiti daljnji razvoj gradskog prometa Pule kroz inovativan i kvalitetan pristup imajući u vidu potrebe svih njezinih korisnika. Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Grad Pula zajednički pristupaju pripremi Plana održive urbane mobilnosti (eng: SUMP), a nepovratna sredstva za njegovu izradu osigurala je Vlada Republike Austrije.

„Ovaj strateški dokument omogućit će nam da predvidimo operativni razvoj urbanog prometa i mobilnosti u Puli do 2030. godine i kao takav predstavlja osnovu i preduvjet za dobivanje sredstava iz Europskih fondova,“ rekao je pulski gradonačelnik Boris Miletić te istaknuo da je cilj privući čim više bespovratnih europskih sredstava za nabavku novih autobusa javnog gradskog prijevoza i na taj način rasteretiti promet te izgraditi punionicu prirodnog plina.

Plan održive urbane mobilnosti, za čiju je izradu zadužena slovenska konzultantska tvrtka PNZ svetovanja projektiranje d.o.o., trebao bi postati temeljna točka budućih ulaganja. Direktor Pulaprometa Igor Škatar podsjetio je kako su Grad Pula i Pulapromet u sklopu ITU mehanizma potpisali s Europskom bankom za obnovu i razvoj Ugovor o kreditu vrijedan 5 mil. EUR, čime je napravljen prvi korak u nabavci 20 novih ekoloških autobusa na prirodni plin te je poručio kako će se ulaganjem u nove autobuse smanjiti negativni utjecaji na okoliš i poboljšati kakvoća zraka, a novi autobusi pridonijet će i smanjenju buke u gradu te će trošiti znatno manje goriva u odnosu na postojeće.

Komentiranje nije dozvoljeno.