Hrvatske vode: Do 22.12. otvoren natječaj za sufinanciranje programa smanjenja gubitaka vode

Porazna je činjenica što se još uvijek na nacionalnom nivou generira oko 49% gubitaka zahvaćene vode što iznosi oko 230 mil. m3 godišnje, ali konačno se nazire rješenje ovog velikog izazova i ograničenja u vodoopskrbi. Hrvatske vode poduzimaju hitne aktivnosti u smislu financijske, tehničke, investicijske i operativne pomoći isporučiteljima vodnih usluga koji tim vodoopskrbnim sustavima upravljaju a isti mogu kandidirati svoje projekte na Javni poziv sve do 22. prosinca 2017. godine do 12 sati. Gubici vode najčešće se pojavljuju u obliku istjecanja duž cjevovodne mreže.Negativni utjecaji ogledaju se u zahvaćanju nepotrebno velikih količina vode na pojedinim slivnim područjima, što dugoročno može dovesti do promjene prirodne biološke i hidrološke ravnoteže, ali i do smanjenja kapaciteta pojedinih izvorišta kao posljedica negativne vodne bilance, čime se dugoročno može ugroziti opskrba pojedinih područja. Javni izvršitelj vodnih usluga mora na javni poziv dostaviti pismenu potvrdu da će formirati stručni tim za vodne gubitke od minimalno tri osobe na 500 km vodoopskrbne mreže (dva radnika na terenu i jedan inženjer u uredu). Svi članovi stručnog tima trebaju proći edukaciju, što dokazuju potvrdama o edukaciji. Ukoliko JIVU ne raspolaže potrebnim kadrovima, može angažirati vanjske suradnike. Komentirajući ovaj javni poziv te „vodne zakone“ u pripremi, Ivan Jukić, predsjednik Hrvatske grupacije vodovoda i kanalizacije (HGViK), kazao je da su „predstavnici isporučitelja vodnih usluga s MZOE i Hrvatskim vodama usuglasili da je smanjenje gubitaka u vodoopskrbi svakako jedan od prioriteta u sljedećem razdoblju”. Sukladno tome će i zakoni u pripremi uključivati naplatu prema zahvaćenoj količini koja će se aktivirati kada se steknu uvjeti za istu. Prije svega,radi se o točno definiranim modelima obračuna gubitaka i modelimanaplate prema definiranim gubicima. Isporučitelji vodne usluge će u tom periodu intenzivno raditi na točnom definiranju gubitaka i njihovoj sanaciji kao i do sada, naravno, uz stručnu pomoć i sredstva HV i MZOE.”Više na: www.voda.hr

Komentiranje nije dozvoljeno.