Švedska 2,3 mil. tone otpada pretvara u energiju! Uvoz i dalje raste

Prema podacima švedske udruge za otpad Avfall Sverige, tijekom 2015. godine gotovo 2,3 mil. tona kućnog otpada je kroz spaljivanje pretvoreno u energiju. Iste godine Švedska je uvezla više od 1,3 mil. tona otpada, između ostalog iz Norveške, Velike Britanije i Irske. Ova skandinavska zemlja ima vrlo dugu tradiciju proizvodnje energije iz otpada jer je prvo postrojenje izgrađeno još 1904. godine, a danas su aktivne 32 lokacije. Avfall Sverige ističe kako su se od 1985. godineemisije teških metala smanjile za 99% iako je Švedska u tih posljednjih 30 godina trostruko povećala količinu otpada,dok u budućim strategijama dominira orijentacija prema ”zero waste” modelu. Uzimajući u obzir podatke o primarnoj selekciji i recikliranju 99% kućnog otpada, stječe se utisak da je Švedska prošla kroz pravu revoluciju recikliranja otpada jer je 1975. godine reciklirala tek 38% kućanskog otpada. U cijeloj zemlji ostvareni su ambiciozni ciljevi jer se u svakom mjestu točke za prikupljanje odvojenog otpada i reciklažna dvorišta nalaze na udaljenosti od maksimalno 300 metara od bilo kojeg stambenog prostora.

Komentiranje nije dozvoljeno.