EUROPSKI TJEDAN SMANJENJA OTPADA: Tisuće pozitivnih akcija diljem Europe

Od 16. do 24. studenoga obilježavao se Europski tjedan smanjenja otpada (EWWR). EWWR se održava od 2009. godine u studenome, a sastoji se od tisuća istovremenih aktivnosti podizanja svijesti i čišćenja diljem Europe.

Inicijativa potiče širok spektar građana, ali i institucija na uključivanje, a osnovni ciljevi su podići svijest o smanjenju otpada, ponovnoj upotrebi te recikliranju, ali i politikama EU i država članica. Tako kroz „3R” akcija potiče građane da smanje (Reduce), ponovno uporabe (Reuse) i recikliraju (Recycle) otpad, pri čemu je najvažniji prvi R, odnosno smanjenje otpada.

Akcija se i ove godine uspješno provela diljem Hrvatske pa su tako održane brojne akcije prikupljanja starog tekstila, razmjene igračaka, radionice ponovne uporabe namještaja te izložbe od recikliranog materijala i slično. www.ewwr.eu 

Komentiranje nije dozvoljeno.