EU NATJEČAJI: Objavljen prvi Javni poziv za sufinanciranje sanacija odlagališta otpada EU sredstvima

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je u četvrtak Javni poziv kojim se jedinicama lokalne samouprave stavlja na raspolaganje 80 mil. KN iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za sanaciju odlagališta neopasnog otpada.

Javni poziv bit će otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do kraja 2018. godine. Sredstva su namijenjena za sanaciju odlagališta koja su prestala s radom, odnosno aktivnim korištenjem, a nakon sanacije i zatvaranja na njima se više ne planira odlagati otpad. Sufinancira se 85 posto ukupnih troškova, odnosno najmanje 1,8 mil. KN, a najviše 30 mil. KN po projektu.

Prema podacima Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, tijekom 2015. otpad se odlagao na 148 odlagališta otpada, 135 odlagališta komunalnog otpada i 13 lokacija isključivo proizvodnog otpada. Do kraja 2015.  zatvorena su 174 odlagališta, a sa 83 lokacije, na kojima su se nekoć nalazila odlagališta, otpad je izmješten. Od 2008. do kraja 2015. povećao se broj saniranih odlagališta otpada sa 63 na 171, a u pripremi ili u tijeku je sanacija na 134 lokacije, stoji u priopćenju Ministarstva. Uz ovaj, jedinice lokalne samouprave imaju na raspolaganju i Javni poziv Ministarstva za sufinanciranje izgradnje reciklažnih dvorišta za koji je osigurano 144,5 mil. KN iz Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija’.

Komentiranje nije dozvoljeno.