EU: Imamo li dovoljno održivih vodnih resursa? Vodoopskrba troši 32 posto vode

Rastuće potrebe stanovništva za slatkom vodom, za ljudsku potrošnju i gospodarske aktivnosti, pred odgovorne osobe u EU stavljaju sve veće izazove. Europska agencija za okoliš (EEA) objavila je procjene koje pokazuju pogled na korištenje slatkovodnih resursa u Europi. Prema indikatoru „Upotreba slatkovodnih resursa“ vidljivo je da, iako su zalihe vode u Europi uglavnom obilne, postoje područja s visokim rizikom od suša i nestašica vode.

Najozbiljnija situacija i neodrživo korištenje vodnih resursa pojavljuju se ljeti, u turističkim i gusto naseljenim područjima. Primjerice, ljeti na Mediteranu čak 53 posto stanovništva živi u uvjetima neodrživog korištenja vode. Najviše vode na godišnjoj razini otpada na upotrebu u poljoprivredi, 36 posto, dok javna vodoopskrba sudjeluje s 32 posto u ukupnoj potrošnji.

Komentiranje nije dozvoljeno.