EU FONDOVI U HRVATSKOJ: 226 mil. EUR za 6 novih vodnokomunalnih projekata 

Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ osigurat će skoro 1,07 mlrd. EUR (8  mlrd. KN) za sufinanciranje vodnokomunalnih infrastrukturnih projekata, a iz sredstava u razdoblju 2014.-2017. alocirano je financiranje za projekte Varaždin, Varaždinske Toplice, Donja Dubrava, Mursko Središće, Rugvica – Dugo Selo i Jastrebarsko.

Ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić istaknuo je u Hrvatskim vodama, gdje su se potpisivali ugovori s navedenim JLS, kako je sukladno EU Direktivi o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda definirana obaveza izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u 281 aglomeraciji. Ministar je istaknuo kako je svih 47 aglomeracija čiji je rok za usklađenje kraj 2018. godine već u provedbi ili visokom stupnju  pripreme.

”U vodnom sektoru mogu i moraju se učiniti još značajniji iskoraci. U ovom trenutku 86% građana je priključeno na sustav vodoopskrbe, njih 46% na sustav odvodnje, a potrebno je raditi i na projektima kojima će se smanjiti gubici vode u sustavu”, rekao je Ćorić.

”Vrijednost projekata je vrlo velika, kako u tehničkom tako i u ljudskom smislu, a ovih 6 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, znači još oko 550 km mreže odvodnje i preko 200 crpnih stanica”, istaknuo je generalni direktor Voda Đuroković, dodavši kako će se realizacijom omogućiti priključenje na javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za gotovo 73.500 stanovnika.

Komentiranje nije dozvoljeno.