EEA OBJAVILA IZVJEŠĆE O KVALITETI VODE ZA KUPANJE: Hrvatska u europskom vrhu

Europska agencija za okoliš objavila je godišnje izvješće o kvaliteti vode za kupanje. Tako izvješće pokazuje da je 2020. gotovo 83% kupališta u Europi zadovoljilo najstrože standarde te dobilo ocjenu „izvrstan“ za kvalitetu vode.

Praćeno je ukupno 22.276 kupališta diljem EU-a, ali i u Albaniji i Švicarskoj. Udio morskih i kopnenih kupališta koja su zaslužila ocjenu „izvrstan” posljednjih se godina ustalio na oko 85 %, a 2020. iznosio je 82,8 %. Minimalne standarde kvalitete („zadovoljavajuća” kvaliteta vode) postiglo je 93 % kupališta na kojima je 2020. praćena kvaliteta vode za kupanje, pri čemu je u pet država (Hrvatskoj, Cipru, Austriji, Grčkoj i Malti) kvaliteta 95% ili više vode za kupanje ocijenjena izvrsnom.

„Kvaliteta vode na europskim kupalištima vrlo je visoka, što je rezultat četiri desetljeća zalaganja za sprečavanje i smanjenje onečišćenja. Zakonodavstvo EU-a pridonijelo je općem poboljšanju kvalitete voda i utvrđivanju područja u kojima su potrebne posebne mjere“, kazao je izvršni direktor EEA-e Hans Bruyninckx.

Prema podacima za 2020. kvaliteta vode je na 296 kupališta u Europi (tj. 1,3 %) ocijenjena lošom. Iako se udio kupališta s lošom kvalitetom vode od 2013. malo smanjio, i dalje postoje određeni problemi, pogotovo pri utvrđivanju izvora onečišćenja i uvođenju mjera integriranog upravljanja vodama. Na kupalištima za koje je teško utvrditi odakle dolazi onečišćenje potrebne su dodatne analize.

Komentiranje nije dozvoljeno.