CRNA GORA: Dodijeljene koncesije za osam izvorišta vode

Crnogorska vlada ove godine planira izdati koncesije za osam izvorišta za potrebe flaširanja i još dva za korištenje vode za tehnološke potrebe crnogorskih kompanija. Koncesije na javnom vodnom dobru definirane su Zakonom o vodama, a što je u skladu sa Zakonom o koncesijama, kojim je uređen način i postupak dobivanja koncesije za korištenje prirodnih izvora.

U ovoj godini planirano je izdavanje koncesije za izvorišta “Zmajevac” i “Bukovik” u Šavniku, „Zaslapnica” u Nikšiću, “Ravnjak” u Mojkovcu, “Lučičko Vrelo” u Rožajama, kao i za izvorišta tri bušena bunara u Cetinju. Neki izvori već su bili izdani u koncesiju, ali su ugovori raskinuti, stoga se sa zanimanjem očekuje nova raspodjela. Trajanje koncesije na javnom vodnom dobru ovisit će o vremenu potrebnom za povrat investicije, a ne može biti dulje od 30 godina.

Komentiranje nije dozvoljeno.