BRUXELLES PROMOVIRA USPJEŠNE VODNE LABORATORIJE: Water Europe izdao Atlas

Atlas vodnih laboratorija je ključni alat kojim središnja europska udruga za vode Water Europe želi pridonijeti provedbi europske vizije o vodi pod nazivom „Vrijednost vode“. Cilj je promovirati sustavne inovacije u vodnim sustavima, a iste su nužne i neophodno potrebne kako bi se postigle društvene, okolišne i ekonomske koristi vode. Water-oriented Living Labs predstavlja novu mrežu i kartografiju, odnosno kategorizaciju europskih te svjetskih laboratorija u području voda.

U 24 europske zemlje identificirano je više od 200 ustanova za istraživanje i razvoj vode, a 105 laboratorija je zadovoljilo kriterije procjene za Living Labs koje je izradio Water Europe. Sve su veći izazovi s gospodarenjem vodama te sa zdravstvenom ispravnošću, stoga se u europskoj udruzi u Bruxellesu promovira rad terenskih laboratorija, gdje se mogu razviti, testirati i potvrditi različite kombinacije praktičnih i znanstvenih rješenja.

Većina uspješnih laboratorija nalazi se u Danskoj, Francuskoj, Italiji, Nizozemskoj, Španjolskoj te u Velikoj Britaniji. Laboratoriji za vode imaju različite organizacijske oblike, od udruga, klastera, radi se i o urbanim laboratorijima u sklopu gradskih vlasti, ili u sklopu postrojenja za pročišćavanje vode. Aktivne su istraživačke platforme na sveučilištima.

Komentiranje nije dozvoljeno.