AKTUALNO: Predstavljene aktivnosti najvećeg LIFE projekta u Hrvatskoj na rijeci Dravi

Rijeka Drava čini okosnicu budućeg petodržavnog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav te kao takva, u sadašnjem stanju, ima veoma velik potencijal za revitalizaciju. Prilikom završetka prve projektne faze Drava LIFE europskog projekta u Hrvatskoj, u Varaždinu su predstavljene dosadašnje i nadolazeće aktivnosti. Projekt ukupne vrijednosti 4,6 mil. EUR sufinancira se sa 60% sredstava EU, a uz Hrvatske vode partneri su:  WWF Adria, Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, WWF Austrija, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Varaždinske županije i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije.

Glavni cilj projekta je unaprijediti ekosustav Drave u Hrvatskoj provedbom različitih aktivnosti obnove rijeke, uspostavom prekogranične suradnje, smanjenjem čovjekova ometanja riječnih ptica te općenito podizanjem svijesti o važnosti ovog područja poznatog i po nazivu „Europska Amazona“. Cijeli tok Drave u Hrvatskoj zbog svoje je prirodne vrijednosti uključen u ekološku mrežu EU Natura 2000, Regionalni park Mura‐Drava te UNESCO-ov prekogranični rezervat biosfere Mura‐Drava‐Dunav.

Provedbom DRAVA LIFE projekta uvode se nove prakse u upravljanju vodama i u zaštiti prirode na temelju brojnih iskustava širom Europe koja su pokazala kako je revitalizacija rijeka i njihovih poplavnih područja jedan od prirodi najprihvatljivijih načina poboljšanja stanja ekosustava, ali i obrane od poplava.

Provest će radovi na revitalizaciji pojedinih dijelova rijeke Drave na ukupno sedam lokacija, uključujući iskope na proširenju korita rijeke i postojećih rukavaca te inicijalnih kanala, čime će se napraviti nova vodna tijela, novi rukavci s više vode koja će pokretati očekivanu eroziju na mjestima gdje neće praviti štetu vrijednoj infrastrukturi. Očekuje se da će se poželjnim erozijskim procesima stvoriti dodatna i rijetka staništa za ptice, ribe, biljne vrste i tako poboljšati bioraznolikost na rijeci Dravi, koja je jedna od posljednjih poluprirodnih rijeka u srednjoj Europi.

 

Komentiranje nije dozvoljeno.