AKTIVNA UDRUGA GRADOVA: Nastavlja se obuka komunalnih redara 7.12. u Varaždinu. Dostupne su prezentacije!

Udruga gradova je na svojoj web stranici najavila novu obuku koja će se održati u Varaždinu, 7. prosinca. Također, Udruga je komunicirala javnost oko slobodnog kretanja osoba s invaliditetom unutar EU-a. Europska komisija je predložila europsku iskaznicu za osobe s invaliditetom te poboljšanu europsku parkirnu kartu za osobe s invaliditetom.

Europska iskaznica za osobe s invaliditetom i europska parkirna karta – NOVO

Također, dostupne su njihove novelirane prezentacije s prethodne obuke komunalnih redara koja je održana u Makarskoj, 27. listopada ove godine.

 1. POLONIJO – Zakonska regulativa i akti za postupanje komunalnog redarstva
  2. AŠKIĆ – Odluke JLS za postupanje komunalnih. pomorskih. prometnih redara i službenika na poljoprivrednom zemljištu
  3. KAUZLARIĆ – Komunikacija s teškim strankama
  4. LOVRETA – Novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama – novosti u primjeni za JLS
  4. LOVRETA – Prekršajni zakon i postupanje komunalnog redarstva
  5. KERESTENY – Videonadzor komunalnog reda
  6. ŠPANJA – Postupanje po Zakonu o zaštiti životinja
  6. ŠPANJA – Primjena ZUP-a u praksi

Komentiranje nije dozvoljeno.