HGVIK U PULI: Slijedi okrupnjavanje vodno-komunalnog sektora?

Na otvaranju konferencije generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković naglasio je važnost vodno komunalnog sektora, ali i potrebu za njegovom reformom. Skrenuo je pažnju na povezanost stanja u sektoru sa trendovima u građevini koja se još uvijek nije oporavila od krize i čije oscilacije utječu na poslovanje u sektoru, posebno kroz slučajeve povećanja cijena građevinskih radova i posljedične izmjene u investicijskim parametrima.
Smanjenje gubitaka je jedan od prioriteta i HV su osigurale 100 mil. KN za tu namjenu ali je iskorišteno tek 50 posto navedenih sredstava.
Pomoćnik ministrice u MRRFEU Dragan Jelić je pohvalio sektor koji je ugovorio 95 posto od predviđenih 1,050 milijardi EUR iz EU fondova. Očekujem da će se u 2019. postići ugovaranje od 130 posto, zaključio je Jelić.

Državi tajnik u MZOE Mario Šiljeg je otvorio konferenciju te istaknuo kako ima dosta mogućnosti za poboljšanja u sektoru, no postignuti rezultati na području osiguravanja zdrastveno ispravne vode i intenziteta priključaka na javnu mrežu pokazuju dobar napredak kao i korištenje sredstava iz EU izvora. Skrenuo je pozornost na vode kao jedan od prioriteta Ministarrstva i Hrvatskih voda u narednom razdoblju.

Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije okupila je u Puli i ove godine sve ključne protagoniste i u 4 dana raspravit će se ključne teme i sektorski izazovi, kazao je na početku skupa predsjednik Ivan Jukić. Naglasio je važnost razmjene iskustava, koja mogu pomoći poduzećima koja tek kreću u provođenje EU projekata.

Posebno važno mjesto na skupu zauzele su teme EU financiranja i projekata te gubitaka u vodoopskrbnoj mreži. Naglašena je rascjepkanost i potkapacitiranost sustava za provođenje administrativno i financijskih zahtjevnih projekata te sektorski stručnjaci i donositelji zakona rješenje vide u okrupnjavanju.

Iako se gotovo 20 godina raspravlja o gubicima vode, njihov je udio u odnosu na zahvaćenu vodu sve veći, istaknuto je na okruglom stolu „Smanjenje gubitaka u vodoopskrbi – financiranje i zakonska regulativa“.  Među ključnim preporukama za rješavanje ovog pitanja ističu se konkretne mjere i programi, ulaganja u ljude, tehnologije mjerenja i očitanja u realnom vremenu te suradnja svih dionika u sustavu.

 

Komentiranje nije dozvoljeno.