Rijeka: ulaganja u odvodnju i vodoprivredu 2,2 mlrd. KN

Najveći projekt koji će se prijaviti za financiranje iz EU fondova vrijedan je 1,8
mlrd. KN , a njime će se postojeći sustav kanalizacije riječke aglomeracije s 340 km
produljiti za 200 km te će se izgraditi više od 100 crpnih stanica. Projektna dokumentacija i izrada studija stajala je 53 mil. KN , a radovi se planiraju izvesti u od 2016. do 2019. godine. Također, uskoro se završavaju poslovi na projektu javne odvodnje Rijeke i područja Grobnika u vrijednosti od 164 mil. KN , a riječ je o izgradnji 48 km kanalizacije. U pripremi su i druga ulaganja u sustave odvodnje vezano za spajanje 900 objekata sa sjevernih riječkih područja i grada Kastva na javnu mrežu odvodnje u vrijednosti od oko 160 mil. KN . Svim ovim ulaganjima na dulje će se vrijeme riješiti problemi vodoopskrbe i odvodnje te zadovoljiti zahtjevi EU da se do 2018. osigura
veći postotak objekata priključenih na javnu kanalizacijsku mrežu. (AD )

Odgovori