ZAPREŠIĆKI KRAJ DODATNO POVEĆAVA KOMUNALNI STANDARD: Projekt „Za čisto i bistro“ nosi brojne benefite

Foto: Za čisto i bistro

Prije mjesec i pol dana započeli su radovi na najvećem projektu u povijesti Zaprešića i okolice. Riječ je o projektu poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture, kojim će se značajno unaprijediti kvaliteta života i komunalni standard svih stanovnika.

Iako su radovi krenuli u zimskim mjesecima, radnike na gradilištima u Zaprešiću i okolici poslužilo je dobro vrijeme. Projekt „Za čisto i bistro“ vrijedan je više od 683,8 milijuna kuna, a obuhvaća područje Zaprešića i šest okolnih općina, odnosno aglomeracije Zaprešić i Kraj Donji.

Dobra je vijest i što će više od 70 posto iznosa pokriti Europska unija, a po završetku radova očekuje se značajno podizanje standarda i kvalitete života u ovome kraju.

Foto: Za čisto i bistro

Opsežni radovi i važni rezultati projekta

Projekt će omogućiti priključivanje dodatnih 13.267 stanovnika na sustav javne odvodnje. Postavit će se 2,5 km novih cjevovoda te izgraditi, rekonstruirati i sanirati 141,3 km mreže odvodnje. Istovremeno, izgradit će se 36 crpnih stanica, dvije će se rekonstruirati, a izgradit će se i dva retencijska bazena ukupnog kapaciteta 850 m3 te nabaviti četiri nova vozila za održavanje sustava.

Dogradnjom postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda osigurat će se treći, odnosno najviši stupanj pročišćavanja, uključujući i postrojenje za obradu mulja. Priključenost na mrežu odvodnje povećat će se sa sadašnjih 69% na 91% u aglomeraciji Zaprešić, dok će se priključenost u aglomeraciji Kraj Donji povećati s 0% na 90%. Dogradnjom i rekonstrukcijom vodoopskrbne mreže smanjit će se gubici u sustavu te osigurati veći stupanj pouzdanosti i funkcionalnost za dodatnih 6.861 stanovnika.

Zaštita okoliša i održivo upravljanje vodnim resursima

Drugim riječima, projekt je u skladu s europskim ciljevima u zaštiti okoliša i upravljanju vodnim resursima pa će, uz racionalnije korištenje vode, pridonijeti očuvanju zdravlja ljudi, zaštiti izvorišta voda za piće, kao i zaštiti vodnih resursa i okoliša.

„Ova je investicija točka na i zbog koje će Zaprešić ostati mjesto ugodnog življenja za nas, a napose za našu djecu“, rekao je prilikom otvaranja radova gradonačelnik Grada Zaprešića Željko Turk.

Foto: Za čisto i bistro

Novo vozilo

U sklopu projekta aglomeracije Zaprešić nabavljeno je i novo specijalizirano vozilo vrijedno 3, 8 milijuna kuna koje će prvenstveno služiti za ispiranje cijevi odvodnje. U svibnju stižu još dva vozila za pražnjenje septičkih jama, a već je ranije Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. dobila vozilo za CCTV inspekciju.

Voditelj odjela prodaje vozila Vladimir Nikolić ispred tvrtke Gradatin predao je ključeve vozila direktoru Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o., Željku Majcenu koji je tom prigodom izjavio: „Radi se o izuzetno suvremenom i modernom vozilu koje će pomoći u održavanju te će na taj način građani imati kvalitetniju odvodnju.“ Također napominje: „U sklopu nabave predviđena je i edukacija službenika koja odmah počinje, a vozilo kreće u uporabu odmah nakon spomenute edukacije.“

Intenzivni tempo

Područje izvođenja radova je poprilično široko i proteže se od Bistre pa sve do slovenske granice, a najintenzivniji radovi očekuju se od ljeta i tijekom iduće godine, kad će na terenu biti i više od 20 ekipa.

Za izvođenje radova odabrano je šest renomiranih tvrtki koje će se nadovezivati u izvođenju radova, a završetak se očekuje u travnju 2023. godine.

 

Komentiranje nije dozvoljeno.