Započeo EU projekt unaprjeđenja Registra onečišćavanja okoliša u Hrvatskoj!

Krajem veljače započeo je europski projekt usmjeren na razvoj hrvatskog registra onečišćavanja okoliša (ROO), odnosno unaprjeđenje procesa prikupljanja, verifikacije i izvješćivanja u Republici Hrvatskoj, posebice u okviru geografskog informacijskog sustava (GIS) te nacionalnog sustava inventarizacije stakleničkih plinova koji će se usavršavati tijekom narednih 18 mjeseci. Registar doprinosi transparentnosti i omogućuje sudjelovanje javnosti u odlučivanju o pitanjima okoliša. Dobiveni podaci povezuju se s europskim registrom ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari (E-PRTR) koji omogućuje jednostavan pristup ključnim informacijama o emisiji tvari koje onečišćuju zrak, vodu i tlo iz industrijskih postrojenja širom Europe, a pokriva više od 24.000 postrojenja u okviru 65 ekonomskih aktivnosti. Osim Hrvatske, konzorcij čine zemlje partneri – Austrija, Francuska i Njemačka. Hrvatski nositelj projekta je Hrvatska agencija za okoliš i prirodu koja je odgovorna za prikupljanje i objedinjavanje podataka i informacija, kao i omogućavanje pristupa informacijama o okolišu zainteresiranoj javnosti. Cjelokupna vrijednost projekta je 900.000 EUR.

Komentiranje nije dozvoljeno.