ZAGREBAČKA ŽUPANIJA: prvi usvojili smart strategiju!

Županijska skupština donijela je “Strategiju razvoja informacijske i komunikacijske tehnologije na području Zagrebačke županije – Pametna Županija” (IKT strategija), koja je stupila na snagu 12. listopada. Informacijska i komunikacijska tehnologija danas ima vodeću ulogu u transformaciji načina i dinamike života građana i daljnjem razvoju društva, a upravo je Zagrebačka županija ovim dokumentom pokazala da želi ići ukorak s tim trendovima, čime je formalno postala prva pametna županija u Hrvatskoj, ističu u priopćenju.

Cilj IKT strategije je podizanje kvalitete života stanovnika i konkurentnosti gospodarstva, te podizanje učinkovitosti javne uprave, a sve temeljeno na načelima održivog razvoja uz primjenu modernih informacijsko-komunikacijskih  tehnologija. Strategija predstavlja osnovu za daljnji razvoj, odabir razvojnih projekata i aktivnosti u skladu s mogućnostima Županije i prilikama ovisnim o okruženju, prvenstveno ovisno o dostupnosti razvojnih fondova koji će omogućiti provedbu znatno većeg broja razvojnih projekata nego što bi bilo moguće bez tih sredstava. Strategija se usredotočila na razvoj preduvjeta koji će omogućiti transformaciju Zagrebačke županije u „smart županiju“ s ciljem razvoja učinkovitih usluga za građane i gospodarske subjekte u županiji.

Pametna županija pretpostavlja umreženo stanovništvo, umrežene IT sustave, što uključuje usluge i podatke, umrežene senzore i druge uređaje kojima se prati okoliš i njihovo međusobno djelovanje kako bi se buduće odluke donosile na temelju aktualnih i preciznih informacija. Ova Strategija donosi i niz prijedloga oko osiguranja odgovarajućih infrastrukturnih uvjeta za implementaciju pametnih rješenja, a cjelokupni dokument dostupan je na linku: http://www.euinfo.hr/UserDocsImages/Strategije/Strategija%20razvoja%20IKT%20Zagrebacka%20zupaniija.pdf

Komentiranje nije dozvoljeno.